Dec 06 2018 11:10:21:000AM3751483חלופת המכירה לא ירדה רשמית מהפרק, אך נראה שהכיוון שאליו הולכת ישראכרט הוא הנפקה - אם דרך הצעת מכר או דרך חלוקת המניות כדיבידנד בעין לבעלי מניות הבנקhttp://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3751483,00.html20market ehadhaam3768בורסת ת"א

בנק הפועלים ממשיך להיערך לפרידה מחברת כרטיסי האשראי ישראכרט. הבנק דיוווח הבוקר (ה') כי הגיש לרשות ני"ע טיוטת תשקיף שנייה להנפקה אפשרית של ישראכרט. הבנק הבהיר כי הוא בוחן שתי אפשרויות להנפקה - דרך הצעת מכר של החזקות הבנק, או באמצעות חלוקת מניות ישראכרט כדיבידנד בעין לבעלי מניות בנק הפועלים, באופן שיהפוך את המשקיעים בבנק למשקיעים גם בישראכרט, שתהפוך לציבורית.

מדובר באינדיקציה נוספת לכך שאפשרות מכירת חברת כרטיסי האשראי לקונה מחוץ לבורסה הולכת ונעשית לא רלוונטית. ההערכות בשוק הן שהמשא ומתן עם קרן ההשקעות ביין לא מתקדם, ולכן חלופת ההנפקה הופכת יותר ויותר ריאלית.

הכיוון להנפקה היה ברור אחרי שבנק לאומי מכר את לאומי קארד לקרן ההשקעות ורבורג פינקוס בתמורה ל-2.5 מיליארד שקל. מדובר ב-30% מעל ההון העצמי של לאומי קארד, כך שנוצר אתגר כמעט בלתי אפשרי למצוא קונה בפרמייה דומה על ההון ביחס לישראכרט.

כך יוכל מנכ"ל בנק הפועלים אריק פינטו להגיד שדרך החוק להגברת התחרות במערכת הבנקאית, שדורש ממנו למכור את ישראכרט, הוא בעצם מוכר אותה לציבור שיהנה מפוטנציאל אפשרי של עליית הערך שלה.

כמובן, עבור ישראכרט חובות הדיווח עלולות להחליש אותה בתחרות מול נותני אשראי מתחרים. אלא שממילא כיום כל הבנקים נסחרים בבורסה והתוצאות הכספיות שלהם מדווחות, וחברות כרטיסי האשראי אף הן חבות בדיווחים רבעוניים.