Nov 08 2018 02:41:41:000PM3749430חברת הנדל"ן האמריקאית תעביר לידי המחזיקים 525 מיליון שקל, מחצית מסכום הקרן - ותקדים גם את תשלום הריבית, 25.7 מיליון שקלhttp://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3749430,00.html30market ehadhaam3768בורסת ת"א

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

חברת אקסטל מפתיעה עם הודעה על הקדמת פירעון. חברת הנדל"ן של גארי ברנט, שגייסה בשוק ההון הישראלי 1.65 מיליארד שקל בשתי סדרות אג"ח, יוזמת הקדמה של כמה שבועות בתשלום הקרן הראשון על האג"ח מסדרה א'.

גארנט הגיעה לביקור בארץ לפני כמה שבועות ונועד עם משקיעים מוסדיים, במטרה לבנות מחדש את האמון, לאחר סדרה של התפתחויות שליליות שהובילו את תשואות האג"ח של אקסטל לרמות דו-ספרתיות.

אקסטל תשלם את תשלום הקרן הראשון והמשמעותי בסדרה א', סכום של 525 מיליון שקל, המהווה למעשה מחצית מהקרן כולה. המועד המקורי נקבע ל-31 בדצמבר 2018, ולפי הודעת החברה התשלום יבוצע כבר במחצית השנייה של חודש נובמבר או ראשית חודש דצמבר.

כמו כן, הריבית שאמורה להיות משולמת יחד עם הקרן ב-31 בדצמבר, בסכום של 25.725 מיליון שקל, מוקדמת אף היא, אבל מחושבת כאילו שולמה במועד המקורי. כלומר, המשקיעים לא יאבדו חלק מתשלום הריבית בשל הקדמת התשלום.

האג"ח מסדרה א' של אקסטל פתחה את יום המסחר הבוקר בתשואה לפדיון של 8.3%. האג"ח מסדרה ב' נסחרת במגמה פתחה את הבוקר בתשואה של 12.25%.