Jul 11 2018 12:42:42:000PM3742122העובדים חוששים לגורלם על רקע המו"מ שמוביל בנק לאומי למכירת האחזקות בלאומי קארד ודורשים מההנהלה להבטיח את עתידם ביום שאחריhttp://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3742122,00.html70Shook2שוק ההון

לחצו כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
לפני כשלושה חודשים הסתיים ההסכם הקיבוצי בין עובדי חברת כרטיסי האשראי לאומי קארד לאחר שלוש שנים ובחודשים האחרונים מנהל ועד העובדים המאוגד תחת ההסתדרות מו"מ עם ההנהלה בראשות רון פאינרו לחידושו.

1400 העובדים חוששים מאד מהליך המכירה שנכפה על בנק לאומי על ידי החוק להגברת התחרות במערכת הבנקאית, שמאלץ את הבנק למכור את אחזקותיו בלאומי קארד. בימים אלו מתקיים הליך בו קונים פוטנציאלים מבצעים בדיקת נאותות של החברה כשרק הבוקר חשף כלכליסט כי קבוצת משקיעים יפנים שהתעניינה בחברה נסוגה מהעסקה.

העובדים חוששים כי הקונה יתחיל בהליך של התייעלות פיטורים ורוצים להבטיח בהסכם את תנאי העסקתם, קביעות ומניעת פיטורים וצמצומים ביום שאחרי. בוועד לא פוסלים סכסוך עבודה במידה ודרישותיהם לא יענו.

חשוב להבהיר כי מי ששולט בהליך המכירה הוא הבנק עצמו. עם זאת, נקיטת הליך של סכסוך עבודה, עלול להקשות על הליך המכירה וכל עוד לא יהיה הסכם עם העובדים, יהיה קשה להשלים אותו.

מלאומי קארד נמסר: "ההסכם הקיבוצי בלאומי קארד הסתיים לפני כשלושה חודשים. הנהגת הועד ונציגי ההנהלה במו"מ אינטנסיבי לסגירת הפערים בגיבוש הסכם חדש. אנחנו מקווים שנגיע להסכמות לשביעות רצון הצדדים כדי לשמור על רווחת העובדים ויציבות החברה".