Jun 21 2018 03:00:00:000PM3740792הסדרה תהיה ל-5 שנים - הסכום מיועד לצרכים כללים של החברה; וויקס תוכל לגייס סכום נוסף של 52.5 מיליון דולר שבועיים לאחר ההנפקה http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3740792,00.html40forgein markets3874שוקי חו"ל

חברת הקמת האתרים הישראלית וויקס (Wix) הודיעה היום (ה') כי היא מעוניינת לגייס 350 מיליון דולר באג"ח להמרה בהצעה פרטית לרוכשים מוסדיים.

מועד הפירעון הסופי של הסדרה יהיה בשנת 2023 עם מועדי פרעון שנתיים ב-1 ביולי. התנאים הסופיים של הסדרה ייקבעו במועד התמחור הלילה. לפי תנאי ההנפקה, לוויקס תינתן הזכות לגייס סכום נוסף של עוד 52.5 מיליון דולר באג"ח כשבועיים לאחר ההנפקה.

וויקס מציינת שהסכום שיגוייס מיועד למטרות כלליות. נכון להיום יש בקופתה 265 מיליון דולר אך החברה עדין לא רווחית. את הרבעון הראשון של 2018 היא סיימה עם הפסד רבעוני של 5 סנט למניה, לעומת הפסד של 18 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הכנסותיה זינקו במהלך הרבעון ב-49% ל-137.8 מיליון דולר.

לפני כחודש העלתה וויקס את תחזיותה לשנת 2018. הכנסותיה של החברה צפויות להסתכם השנה בטווח שבין 594 מיליון דולר לבין 597 מיליון דולר - זאת לעומת התחזית הקודמת שעמדה בטווח שבין 591 מיליון דולר לבין 595 מיליון דולר.

תחזית ההכנסות של החברה לרבעון השני עומדת בטווח בין 144-145 מיליון דולר, עלייה של 39-40% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מניית וויקס טיפסה ב-12 החודשים החולפים ב-52% למחיר של 107.6 דולר אשר מקנה לה שווי שוק של 5.04 מיליארד דולר.

וויקס11111778stockUShttp://www.calcalist.co.il/stocks/home/0,7340,L-3959-11111778,00.html?quote=וויקס