Jun 13 2018 03:33:58:000PM3740202מסתמנת פשרה בין הנאמן משה טרי ליו"ר דני נוה - השניים יציעו ללוין להיות מ"מ מנכ"ל עד למינוי מנכ"ל קבוע במקום איזי כהן שהודיע על התפטרותו. לוין התפטרה לפני שבוע מתפקידה כמשנה למנכ"לhttp://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3740202,00.html160market ehadhaam3768בורסת ת"א

כלל ביטוח: מסתמנת פשרה בין ה נאמן משה טרי ליו"ר החברה דני נוה שבמסגרתה תמונה ענת לוין לממלאת מקום מנכ"ל. זאת עד להסכמה על מנכ"ל קבוע במקום איזי כהן, שהודיע לפני כשלושה חודשים על התפטרותו. כזכור, רק לפני שבוע הכריזה לוין על התפטרותה מתפקיד משנה למנכ"ל.

טרי ממשיך להתעקש על יובל גביש לתפקיד מנכ"ל החברה, אך בשל חילוקי הדעות בוועדת האיתור סוכם על מינויה של לוין לממלאת מקום. במקור, על רקע חילוקי הדעות בין נוה לטרי נשקלה האפשרות להאריך את כהונתו של איזי כהן, אך הרעיון ירד מהפרק.

ל"כלכליסט" נודע עוד, כי הדירקטוריות ורדה אלשיך ורחל אדטו תומכות במינויה של לוין כמנכ"לית קבועה. ככל הידוע איזי כהן עצמו רצה להישאר בתפקיד תקופה נוספת כדי לשפר את התוצאות הכספיות לפני עזיבתו ולכן לא אוהב את הפשרה. כלל ביטוח224014CLISstockILhttp://www.calcalist.co.il/stocks/home/0,7340,L-3959-224014,00.html?quote=כלל עסקי ביטוח