Jan 12 2018 10:57:00:000PM3729491תחזית הדירוג נותרה יציבה; במודי'ס מתריעים מפני שחיקה בהכנסות ובירידה חמורה ברווחים מהקופקסון; בכך היא מצטרפת לפיץ' שהורידה את טבע לדירוג "זבל" בנובמברhttp://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3729491,00.html170Stocks Recomendations3771המלצות ואזהרות

חברת התרופות הישראלית מוכת החובות טבע ספגה היום (ו') מכה נוספת לאחר שסוכנות מודי'ס הורידה את דירוג האשראי שלה בשתי דרגות - מ-Ba2 ל-Baa3, רמת "זבל". מודי'ס הביעה דאגה באשר ליכולתה של החברה לשרת את החוב שלה. תחזית הדירוג נותרה יציבה. בכך הצטרפה לסוכנות פיץ' שהורידה בנובמבר את טבע לדירוג "זבל". בסוכנות S&P מדורגת החברה בדירוג BBB מינוס שהוא דירוג ההשקעה הנמוך ביותר שלה.

טבע יצאה לאחרונה בתוכנית פיטורים מאסיביתשל 25% מכוח האדם שלה, כולל פיטוריהם של כ-1,700 עובדים בישראל. זאת בעקבות החוב הכבד שהיא נושאת, שעמד על כ-34 מיליארד דולר נכון לסוף הרבעון השלישי.

לפי הודעת מודי'ס, "הורדת דירוג טבע לרמה ספקולטיבית משקפת את האתגר בניהול נטל החוב המשמעותי שלה בעודה מתמודדת מזה תקופה ממושכת של שחיקה בהכנסות. תוכנית הארגון מחדש של טבע תסייע חלקית בקיזוז הירידות, אך הסיכון בביצוע עדיין גבוה. בנוסף, אנו סבורים כי הירידה ברווחים מהקופקסון ומהפעילות הגנרית בארה"ב תהיה חמורה".

מניית טבע איבדה בשנה האחרונה 34.5%.

טבע70010699stockUShttp://www.calcalist.co.il/stocks/home/0,7340,L-3959-70010699,00.html?quote=טבע (US)