Sep 13 2017 07:20:44:000PM3721191הפרויקטים כוללים תכנון והקמה של מערכת מים בעיר Nirsa שבמחוז ג'הרקאנד שבהודו - העבודות בפרוייקט צפויות להימשך שלוש שניםhttp://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3721191,00.html20market ehadhaam3768בורסת ת"א חברת התשתיות תהל ממשיכה ברצף החוזים החדשים על רקע המגעים למכירתה. היום הודיעה תה"ל שבשליטת קרדן אן.וי על זכיה בשני פרויקטים לתכנון והקמה של מערכת מים בעיר Nirsa שבמחוז ג'הרקאנד שבהודו, בהיקף כולל של 269 מיליון שקל.

העבודות בפרוייקט צפויות להימשך שלוש שנים, שבסיומן תחל הפעלתה המסחרית של המערכת – ועם סיומה תתפעל תהל ותתחזק אותה לתקופה של חמש שנים.

לפני שלושה חודשים זכתה תה"ל בפרויקט להקמת מערכת אספקת מים לכפרים באותו מחוז ג'הרקאנד, ועם הזכייה היום היא מגיעה לחמישה פרויקטים בהודו בהיקף של 170 מיליון דולר עליהם חתמה בשנתיים האחרונות.

שני הפרויקטים עליהם הודיעה אתמול החברה הם עבודות סקר, תכנון והקמה של מערכות טיפול ואספקת מים ל-50 אלף בתי אב בצפון העיר נירסה. בהיקף 27 מיליון דולר, ופרויקט שני של ביצוע עבודות סקר, תכנון והקמה של מערכות טיפול ואספקת מים ל-77 אלף בתי אב בדרום העיר נירסה, בהיקף כספי של 49 מיליון דולר.

לקרדן אן.וי, חובות קרן וריבית למחזיקי איגרות החוב שלה בסכום כולל של 116 מיליון יורו, שמיועדים לפברואר 2018. מתוך חוב כולל של 308 מיליון יורו.