Sep 13 2017 10:09:05:000AM3721144שני הגופים יחלקו עמלה על שיווק משותף של קרנות זרות במערך היעוץ של הבנקים. החבירה עשויה לפגוע במנהלי חברות תעודות הסל לנוכח דמי הניהול המוזלים של בלאקרוק על מוצרים פאסיביים http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3721144,00.html60market ehadhaam3768בורסת ת"א

בית ההשקעות אלטשולר שחם נכנס לשיתוף פעולה עם ענקית ניהול הנכסים בלאקרוק ויייצג אותה בישראל. זאת במסגרת כניסת פעילות הקרנות הזרות למערך הקמעונאי המקומי. המשמעות - אלטשולר שחם יחלוק עמלה עם בלאקרוק על שיווק משותף של הקרנות של הגוף דרך מערך הייעוץ בבנקים.

מדובר במכה פוטנציאלית למנהלי חברות תעודות הסל שכן לבלאקרוק סדרה של מוצרים פאסיביים בדמי ניהול מוזלים. החסם העיקרי להצלחת המוצרים הוא עמלות המרת המט"ח היקרות שגובה הבנק ועלולות לפגוע באטרקטיביות המוצרים הפאסיביים של בלאקרוק.

אלכס פולק, מנהל פעילות בלאקרוק בישראל: "מטרתנו העיקרית היא לעזור ליצור עתיד פיננסי טוב יותר ללקוחותינו, בתקופה שבה תוחלת החיים מתארכת והחזרי הפנסיה פוחתים בהתאם. השותפות עם אלטשולר שחם היא הזדמנות מרגשת לעבוד עם בית השקעות נחשב ומבוסס, והוכחה נוספת למחויבותנו לשוק הישראלי, שבו אנחנו עובדים מ-2007".